Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovaná
Ostáva dní
Uzavretá

Získajte AED defibrilátor zdarma (2024)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Vďaka tejto výzve môžete získať zdarma AED defibrilátor (Automated External Defibrillator), ktorý sa používa na poskytnutie rýchlej a účinnej defibrilácie pri srdcových zástavách.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby