Výška dotácie
max. 10 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Zelený vzdelávací fond (3/2019)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje environmentálnu výchovu a vzdelávanie pre mládež a dospelých

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby