Výška dotácie
max. 4 370 €
Miera dotácie
max. 50 %
Ostáva dní
  N/A

Zelená domácnostiam (2023)

calendar
Od 8.11.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 8.11.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva určená pre zvýšenie energetickej efektívnosti rodinných domov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby