Výška dotácie
max. 2000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zásobník projektov na podporu práce s mládežou v PSK 2024

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj systémovej práce s mládežou a vplývať na zlepšenie kvality života mladých ľudí v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby