Výška dotácie
max. 1 200 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zamestnanecký grantový program ZSE (2024)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

O podporu v rámci tejto výzvy sa môžu opäť uchádzať organizácie, ktoré realizujú športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity v západoslovenskom regióne. 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby