Výška dotácie
max. 4 500 €
Miera dotácie
max. 75%
Ostáva dní
Uzavretá

Zachráňme kultúrne pamiatky NSK (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na obnovu kultúrnych pamiatok.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby