Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Zabezpečenie vývoja kinematografických diel

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje rozvoj kinematografických diel. V rámci nej je možné realizovať aktivity ako tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na dívacky a umelecký potenciál alebo s dôrazom na medzinárodný a koprodukčný potenciál

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby