Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A

Zabezpečenie prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží (2024)

calendar
Od 12.3.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 12.3.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť prieskum lokalít environmentálnych záťaží a prostredníctvom neho zistiť znečistenie v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ako aj vykonávať monitorovanie v lokalitách environmentálnych záťaží a zabezpečiť v nich priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie miery znečistenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby