Výška dotácie
max. 9 mil. €
Miera dotácie
50%-80%
Ostáva dní
Uzavretá

Vznik a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva sa zameriava na vznik a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.Podporuje aktvity súcisiace s priemyselným výskum a experimentálnym vývojom, ochranou práv duševného vlastníctva. Financovať je možné aj zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby