Výška dotácie
50 000 €- 200 000 €
Miera dotácie
90 % - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Vzdelávacie programy

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje skvalitnenie vzdelávacej infraštruktúry s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov do výučby, zvýšenie praktického vzdelávania, spoločné programy celoživotného vzdelávania a inštitucionálnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby