Výška dotácie
max. 10 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Vyzvanie predsedu vlády na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná primárne na podporu vzdelávacích projektov v oblastiach - boj proti šikane a kyberšikane, boj proti informačným hrozbám, zvýšenie gramotnosti.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby