Výška dotácie
vypočítaná individuálne
Miera dotácie
vypočítaná individuálne
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Výzva zameraná na podporu projektov v oblasti mikroelektroniky (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva sa zameriava špecificky na podporu mikroelektroniky v rámci prechodu na digitálne hospodárstvo. Výzva podporuje projekty v celom výskumnom a inovačnom cykle (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9).

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby