Výška dotácie
vypočítaná individuálne
Miera dotácie
vypočítaná individuálne
Ostáva dní
  N/A
Plán obnovy

Výzva zameraná na podporu projektov v oblasti mikroelektroniky (2023)

calendar
Od 21.4.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 21.4.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva sa zameriava špecificky na podporu mikroelektroniky v rámci prechodu na digitálne hospodárstvo. Výzva podporuje projekty v celom výskumnom a inovačnom cykle (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9).

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Právne služby IKT služby