Výzva programu SOCIÁLNE SLUŽBY (2020)

Podporované oblasti:

Cieľom tejto výzvy je zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území Prešovského kraja neverejnými poskytovateľmi.

Oprávnené územie:
Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%

Od 25.2.2020

Do podania žiadosti ostáva

90 dní

-

DO 30.6.2020
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Pomoc v boji s koronavírusom

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby mohli účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID 19.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

100 %

Dotácie predsedu ŽSK

Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných alebo verejno prospešných služieb smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Do podania žiadosti ostáva 75 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 6 000 €

Miera podpory

max. 80%

Modernizácia infraštruktúry nemocníc

Výstavba a modernizácia budov a dodávka ich vybavenia.

Do podania žiadosti ostáva 121 dní - DO 31.7.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená