Výška dotácie
max. 10 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby