Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” v oblasti vodíkových technológií

calendar
calendar

Podporované oblasti:

V nadväznosti na ambiciózny cieľ týkajúci sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ vyhlásila SIEA výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” v oblasti vodíkových technológií.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby