Výška dotácie
nie je známa
Miera dotácie
nie je známa
Ostáva dní
89
Plán obnovy

Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre obce/VÚC (2022)

calendar
Od 31.10.2022
Do 28.2.2023
calendar
Od 31.10.2022
Do 28.2.2023

Podporované oblasti:

Pilotná výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre obce/VÚC (2022)

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Plán obnovy 2021 - 2027

Kód výzvy:

Planobnovy/x8/2022


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • okresné mestá, mestá v sídle VÚC, VÚC, nimi zriadené organizácie

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby