Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva na organizáciu Letnej školy 2021 (stredné odborné školy)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu škôl pri organizácii Letnej školy s cieľom zmierniť dopad krízových opatrení prijatých počas pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby