Využívanie výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Podporované oblasti:

Využívanie výsledkov aplikovaného výskumu v praxi. Môže ísť napr. o prípravu cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách. Podporu môže získať aj príprava a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP v oblasti využívania výsledkov výskumu a vývoja, hlavne inovačné poukážky (vouchers) pre malé a stredné podniky.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Chceli by ste vidieť kompletné informácie o výzve? Pridajte sa k predplatiteľom
Ste už predplatiteľom? Prihláste sa

Výška dotácie

Miera podpory


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora menších inovatívnych projektov

Výzva je zameraná na podporu inovatívnych projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu k cieľu zníženia uhlíkovej stopy a využivania ekologických technológií.

Do podania žiadosti ostáva 50 dní - DO 10.3.2021

Výška dotácie

max. 7 500 000 €

Miera podpory

nie je určená

Podpora malého a stredného podnikania

Výzva je zameraná na zavádzanie produktových a procesných inovácií, podporu zeleného podnikania, coworkingové programy, podporu startupov, podporu rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania. 

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

nie je určená

Adaptabilný a prístupný trh práce

Výzva je zameraná na zlepšenie prístupu k zamestnaniu,  modernizáciu inštitúcií a služieb trhu práce, podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, lepšiu pripravenosť zamestnávateľov na technologické z

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk