Výška dotácie
3 tis. € - 300 tis. €
Miera dotácie
30 % - 50 %
Ostáva dní
Uzavretá

Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky- ZRUŠENÁ

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať vybudovanie rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbu budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.). Ďalej môže byť podporená výstavba objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia a obstaranie nových strojov.  

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby