Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva
Zaradenie výzvy
Operačný program: Dotácie z ministerstiev
Špecifický cieľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Kód výzvy:
MinDOP/1/2021
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • a) obec, 
  • b) vyšší územný celok,  
  • c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom  je vyšší  územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne  prostredníctvom zriaďovateľa,

Oprávnené aktivity:

  • Stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej  infraštruktúry  – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich  inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné), 
  • Vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce), 
  • Doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle,
  • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,
  • Spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby

Finančné podmienky:

  • Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 30 000 €
  • Celková alokácia výzvy: 750 000 €

Viac informácií


Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Od 1.10.2021

Do podania žiadosti ostáva

28 dní

-

DO 31.12.2021
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií;&nb

Do podania žiadosti ostáva 24 dní - DO 27.12.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90% - 100%

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, bu

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk