Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
-69
Plán obnovy

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (2022)

calendar
Od 1.4.2022
Do 30.9.2022
calendar
Od 1.4.2022
Do 30.9.2022

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na rozvoj cykodopravy na Slovensku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Plán obnovy 2021 - 2027

Kód výzvy:

Plán obnovy/1/2022


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC (projekty v mestách s počtom obyvateľov nad 20 tisíc s presahom najviac 5 km do okolitých obcí)

Viac informácií

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby