Výška dotácie
max.8 000 €
Miera dotácie
nie je stanovené
Ostáva dní
Uzavretá

Verejný život, rozvoj miest a mestských častí

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje rozvoj verejnej infraštruktúry a revitalizáciu verejných priestranstiev.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby