Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

V. a VI. výzva na mikroprojekty - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (2020)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na pomoc v rozvoji pohraničných oblastí Slovenskej republiky a Poľska.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby