Výška dotácie
100 000 € - 400 000 €
Miera dotácie
95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Tvorba lepšej verejnej politiky - menej rozvinutejší región SR

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov. Z grantu môže byť podporený aj monitoring korupčného správania vo verejnej správe a návrh antikorupčných nástrojov a nástrojov na sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti v rámci podpory otvoreného vládnutia.  

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby