Výška dotácie
2 000 000 €
Miera dotácie
max. 50 %
Ostáva dní
Uzavretá

TV a online projekty (2024)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom podpory financovania TV & Online Content je zvýšiť kapacitu audiovizuálnych producentov vyvíjať a produkovať silné projekty s významným potenciálom cirkulácie v celej Európe aj mimo nej. 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby