Výška dotácie
max. 20 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Tradície inšpirujúce inovácie

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje posilnenie regionálnej kultúrnej identity u mladej generácie prostredníctvom inovácie kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenia unikátnych kultúrnych služieb odrážajúcej unikátnosti regiónu, ktoré pritiahnu domáceho i zahraničného návštevníka.

Oprávnené územie:

Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby