Výška dotácie
50 000 až 5 mil. €
Miera dotácie
25 až 55 %
Ostáva dní
Uzavretá

Technologická úroveň v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby