Výška dotácie
2 500 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Štipendijný program UMENIE (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zámerom štipendijného programu UMENIE je podpora jednotlivcov - profesionálnych umelcov a umelkýň tvoriacich v Bratislave.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby