Výška dotácie
podľa miesta pobytu
Miera dotácie
podľa miesta pobytu
Ostáva dní
Uzavretá

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov (2021/2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu mobility a rozvoja študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl formou štipendií a cestovných grantov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby