Výška dotácie
max. 3 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

SPPoločne pre komunity (2021)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Nadácia SPP
Špecifický cieľ: Nadácia SPP

Kód výzvy:

SPP3/2021


Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia)
 • Kultúrne inštitúcie: (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)
 • Samosprávy, obce a mestá.

Oprávnené aktivity:

 • Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.
 • Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.
 • Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich.
 • Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.
 • Podporené budú projekty zamerané na:
  • Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí, celej komunity, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy a eventy;
  • Podporu ekovýchovy, keď chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky, ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy;
  • Podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; napr. spojením mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením;
  • Podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií. Napríklad podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti, tradičné zručnosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, inšpiratívne komunitné stretnutia;
  • Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci. Zaujímavým spôsobom prispejú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života;
  • Zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite, napr. záchrana a zveľadenie zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod.
  • Podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k zdravému životnému prostrediu. Napríklad swapy, výroba z recyklovaných materiálov, burzy detského oblečenia a potrieb;
  • Podpora pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity. Napríklad pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická lavička.

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia: 90 000 €
 • Maximalna výška podory na jeden projekt je 3 000 €

Viac informácií

Grantové služby