SPPoločne pre komunity (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva
Zaradenie výzvy
Operačný program: Nadácia SPP
Špecifický cieľ: Nadácia SPP
Kód výzvy:
SPP3/2021
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia)
 • Kultúrne inštitúcie: (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)
 • Samosprávy, obce a mestá.

Oprávnené aktivity:

 • Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.
 • Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku.
 • Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich.
 • Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.
 • Podporené budú projekty zamerané na:
  • Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí, celej komunity, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy a eventy;
  • Podporu ekovýchovy, keď chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky, ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy;
  • Podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; napr. spojením mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením;
  • Podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií. Napríklad podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti, tradičné zručnosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, inšpiratívne komunitné stretnutia;
  • Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci. Zaujímavým spôsobom prispejú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života;
  • Zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite, napr. záchrana a zveľadenie zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod.
  • Podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k zdravému životnému prostrediu. Napríklad swapy, výroba z recyklovaných materiálov, burzy detského oblečenia a potrieb;
  • Podpora pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity. Napríklad pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická lavička.

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia: 90 000 €
 • Maximalna výška podory na jeden projekt je 3 000 €

Viac informácií


Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

nie je stanovená


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Do podania žiadosti ostáva 46 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, bu

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Výzva na podporu projektov v okrese Bardejov (2021)

Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk