Výška dotácie
do 3 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Spojme sa pre dobrú vec

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Ak máte predstavu, ako prispieť k pozitívnemu dianiu vo vašom okolí, vdýchnuť život nevyužívaným či zanedbaným priestorom, prepojiť rôzne skupiny obyvateľov a podporiť rôznorodosť aktivít a zážitkov utužujúcich vzťahy v komunite, neváhajte a zapojte sa.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby