Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Slnečné strechy (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je poskytnúť vybraným školským a sociálnym zariadeniam bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby