Výška dotácie
max. 20 mil. €
Miera dotácie
95% - 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť lepšenie a skvalitnenie národných informačných systémov v oblasti znečisťovania ovzdušia a podporiť financovaie modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby