Výška dotácie
max. 2 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Škola budúcnosti - Učiteľ/ka budúcnosti (2020)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z výziev budú podporené inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji a projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby