Výška dotácie
max. 2 500 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Škola budúcnosti 2022

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program podporí inovatívne základné školy, organizácie a učiteľov i učiteľky základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby