Škola budúcnosti

Podporované oblasti:

Výzva podporuje inovatívne metódy vzdelávania v školách a tým prispieť k skvalitneniu vzdelávania.

Oprávnené územie:
Košický kraj, Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max.3 000 €

Miera podpory

100 %

Do podania žiadosti ostáva

39 dní

-

DO 22.11.2019
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Výstavba a rekonštrukcia materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK (2019)

Výzva podporuje výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu budovy materskej školy v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Krok za krokom

Výzva podporuje tvorbu pracovných miest a zvýšenie kvalifikačných predpokladov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

Miera podpory

Mesto blízke ľuďom

Zámerom grantového programu je nájsť projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v meste, obci, či komunite v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. 

Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 31.10.2019

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

nie je stanovená