Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Šanca pre teba - nová grantová výzva pre mladých ľudí (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom programu je podporiť talentovaných študentov stredných a vysokých škôl v meste Nitra.

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby