Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 85%
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Kód výzvy:

OPII-MH/DP/2020/11.3-26


Ďalšie informácie:


Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka

Oprávnené aktivity:

 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví, pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt musí ako výsledok realizácie projektu preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne
  • Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)
  • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
  • Činnosti múzeí
  • Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
  • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
  • Prevádzka športových zariadení
  • Služby týkajúce sa telesnej pohody
  • Výroba ostatného textilu
  • Výroba kože a kožených výrobkov
  • Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
  • Výroba skla a výrobkov zo skla
  • Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
  • Výroba ostatných keramických výrobkov
  • Hotelové a podobné ubytovanie
  • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
  • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
  • Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
  • Výroba potravín
  • Výroba nápojov
  • Výroba textilu
  • Výroba odevov
  • Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií
  • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
  • A ďalšie

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 7 500 000 €
 • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 200 000 €

Časový harmonogram výzvy:

 • Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 5. 2020
 • Termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Viac informácií

Grantové služby