Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

Podporované oblasti:

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.

Oprávnené územie:
Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
OPII-MH/DP/2020/11.3-26
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka

Oprávnené aktivity:

 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví, pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt musí ako výsledok realizácie projektu preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne
  • Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)
  • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
  • Činnosti múzeí
  • Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
  • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
  • Prevádzka športových zariadení
  • Služby týkajúce sa telesnej pohody
  • Výroba ostatného textilu
  • Výroba kože a kožených výrobkov
  • Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
  • Výroba skla a výrobkov zo skla
  • Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
  • Výroba ostatných keramických výrobkov
  • Hotelové a podobné ubytovanie
  • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
  • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
  • Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
  • Výroba potravín
  • Výroba nápojov
  • Výroba textilu
  • Výroba odevov
  • Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií
  • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
  • A ďalšie

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 7 500 000 €
 • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 200 000 €

Časový harmonogram výzvy:

 • Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 5. 2020
 • Termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Viac informácií


Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Aktuálne výzvy programu Digitálna Európa (november 2021)

Výzvy sú zamerané na investície do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

rôzna

Miera podpory

rôzna

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021)

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňani

Do podania žiadosti ostáva 73 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

95 - 100 %

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (2021)

Výzva je zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Do podania žiadosti ostáva 48 dní - DO 20.1.2022

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk