Rozvoj podnikania a cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PSK

Podporované oblasti:

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v PSK.

Oprávnené územie:
Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky
Zaradenie výzvy
Kód výzvy:
OPII-MH/DP/2020/11.3-26
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka

Oprávnené aktivity:

 • Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví, pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt musí ako výsledok realizácie projektu preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne
  • Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)
  • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
  • Činnosti múzeí
  • Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
  • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
  • Prevádzka športových zariadení
  • Služby týkajúce sa telesnej pohody
  • Výroba ostatného textilu
  • Výroba kože a kožených výrobkov
  • Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
  • Výroba skla a výrobkov zo skla
  • Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
  • Výroba ostatných keramických výrobkov
  • Hotelové a podobné ubytovanie
  • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
  • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
  • Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
  • Výroba potravín
  • Výroba nápojov
  • Výroba textilu
  • Výroba odevov
  • Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
  • Tlač a reprodukcia záznamových médií
  • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
  • A ďalšie

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 7 500 000 €
 • Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 200 000 €

Časový harmonogram výzvy:

 • Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 5. 2020
 • Termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3 mesiaca

Viac informácií


Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 85%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Individuálna konzultácia

Získajte konzultáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Cesta úspešného projektu

Ukážeme vám celý projekt – od myšlienky až po realizáciu.
Uvidíte projektovú žiadosť, rozpočet, schvaľovanie projektu aj následnú realizáciu.
Získate užitočné know-how a dokumenty, ktoré môžete sami použiť.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
     Prečo s  Grantexpert.sk?
    Grantov     
100+
Odoberateľov
10 000+
Konzultácií
500+


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora inovácií a rozvoj podnikania (2021)

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.

Do podania žiadosti ostáva 43 dní - DO 17.9.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 45 - 90 %

Podpora projektov v oblasti finančného vzdelávania (2021)

Výzva je zameraná na rozvoj finaneného vzdelávania a finančnej gramotnosti rôznych cieľových skupín.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk