Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov (2019)

Podporované oblasti:

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni. Financovať je možné aj predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a prípravu na opätovné používanie.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

max. 150 000 €

Miera podpory

max. 95 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Táto výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Do podania žiadosti ostáva 108 dní - DO 31.3.2020

Výška dotácie

10 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Príprava na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výzva podporuje mechanicko - biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená