Výška dotácie
max. 60 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A

Rozvoj ekosystému používania dronov v poľnohospodárstve a lesníctve (2024)

calendar
Od 5.2.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 5.2.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva má za cieľ vyvinúť inteligentný ekosystém s použitím dronov na podporu udržateľných digitálnych služieb v poľnohospodárstve, výrobe, lesníctve a chove dobytka.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby