Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Podporované oblasti:

Odborné a profesijné vzdelávanie, cezhraničná výmena, výmena praxe a identifikácia potrieb vzdelávania.

Oprávnené územie:
Žilinský kraj, Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor, Mimovládne organizácie
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

200 000 € - 1 000 000 €

Miera podpory

do 85 %


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Výzva podporuje zlepšenei študijných výsledkov žiakov ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

100 000 € - 200 000 €

Miera podpory

100 %

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Cieľom výzvy je podporiť a inovovať vzdelávanie na gymnáziách prostredníctvom zvýšenia zručností v prírodovednej, matematickej,fjnančnej a čitateľskej oblasti. Aktivity je možné realizovať prostredníctovm extra hodín, mimoškolskej činnosti,

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max.300 000 €

Miera podpory

90%-100%

Rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji

Výzva z dielne Nadácie Pontis je zameraná na zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 20.3.2020

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

100 %