Výška dotácie
10 000 € - 50 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
Uzavretá

Rozvíjajme regióny

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Pomocou dotácie môžu obce, občianske združenia či rozvojové agentúry realizovať projekty na rozvoj cestovného ruchu, ľudských zdrojov, sociálnej infraštruktúry regiónu, pôdohospodárstva, vidieka a mnoho iného.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby