Výška dotácie
max. 6 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Regionálne dotácie ŽSK č. 2 (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby