Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

Regionálne dotácie ŽSK (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby