Výška dotácie
max. 3 000 €
Miera dotácie
max. 80%
Ostáva dní
Uzavretá

Regionálne dotácie 2020

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, duchovných hodnôt, športu a kvalitného trávenia voľného času.

Oprávnené územie:

Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby