Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
50

Program Interreg Europe III. - výzva na predkladanie projektov (2024)

calendar
Od 25.3.2024
Do 7.6.2024
calendar
Od 25.3.2024
Do 7.6.2024

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je prostredníctvom výmeny skúseností a inovatívnych prístupov posilniť inštitucionálne kapacity príslušných orgánov, a zlepšiť tak implementáciu ich politík/stratégií regionálneho rozvoja.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby