Výška dotácie
podľa konkrétnej výzvy
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Program Digitálna Európa 2021-2027 (2. kolo výziev)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

V druhom kole výziev smeruje podpora vo výške takmer 300 miliónov eur napríklad na rozvoj pokročilých digitálnych zručností, do umelej inteligencie, na podporu blockchainových služieb, či digitálny rozvoj kultúrneho dedičstva.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby