Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
závisí od podprogramu
Ostáva dní
Uzavretá

Produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výva z dielne AVF je zameraná na podporu vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby