Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov (2019)

Podporované oblasti:

Výzva podporuje výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

Oprávnené územie:
Žilinský kraj, Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

500 000 € - 6 000 000 €

Miera podpory

85%


Výzva je uzavretá
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
50 EUR s DPH

Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
39,50 EUR s DPH

Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
29 EUR s DPH

Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravených osôb (2019)

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nov&

Do podania žiadosti ostáva 133 dní - DO 31.3.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Výzva podporuje aktivity súviasiace s modernizáciou nabíjacích staníc pre elektromobily.

Výzva je uzavretá

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

95 %